Smaller Default Larger

Államilag elismert bizonyítvány a személyiségfejlesztés területén!
 

Egy képzés, amit mindenki várt, aki emberekkel foglalkozik, aki fejlődni akar,

aki egy professzionálisan felépített rendszer tagjaként akarja tudását elmélyíteni.

A győri központú Személyiségfejlesztő Akadémia megkezdi működését

2017. októberétől a Napkelet Egészségközpontban!

(Békéscsaba Andrássy út 51.)

 

Képzések:

- Érzelmi intelligenciafejlesztő és személyiségfejlesztő

- Résztvevő központú felnőtt oktató- engedélyeztetés alatt

- Mediátorképzés

 

Kiknek ajánljuk az „Érzelmi intelligenciafejlesztő – Személyiségfejlesztő” képzést?

Mindenkinek, aki a jövőben hivatásszerűen személyiségfejlesztéssel akar foglalkozni, miközben saját maga is fejlődik.
Aki segíteni szeretne másokat, hogy önismeretük, önbizalmuk, önmotivációjuk, empátiájuk növekedjen, és hatékonyabb kommunikációvaloldjanak meg konfliktusokat, továbbá tudják érzelmeiket kifejezni, indulataikat kontrollálni.

Mindenkinek, aki már önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlati szakemberként dolgozik- akár magánszemélyekkel, akár vállalati struktúrákban -de bővíteni, mélyíteni akarja módszertani tudását, tovább fejleszteni saját személyiségét.

Mindenkinek, aki segítőként eredményesebben szeretne működni, aki még szakszerűbben és hatékonyabban kívánja támogatni
a hozzá fordulókat nehéz élethelyzetük átélésében, megoldásában, fejlődésükben. 

Mindenkinek, aki vezetőként a legnagyobb kihívásnak nem a szakma képviseletét, a szakmai döntések meghozatalát tartja, 
hanem az emberek hatékony irányítását, a hatni tudást, s e téren szeretne fejlődni.

Mindenkinek, aki pedagógusként eredményesebben szeretne működni, aki tudatosabban szeretné fejleszteni neveltjei személyiségét, érzelmi intelligenciáját, segíteni életbeli boldogulásukat

Mindenkinek, aki csupán önmagát, önismeretét akarja fejleszteni, aki módszereket, eszközöket akar kapni saját fejlődéséhez,
és ahhoz, hogy megelőzze, hatékonyan megoldja problémáit. 

Mindenkinek, aki szülőként időben módosítani szeretné saját viselkedését, képes felülbírálni nevelési stratégiáit,
felismeri, de pontosan nem tudja, hol és miben léphetne, hogy gyermeke aktuális problémái ne váljanak egész életére kiható zavarok alapjává. Inkább fejleszti önmagát, és pozitív példát ad gyermekének, nagyobb érzelmi intelligenciával kapcsolódik hozzá.

 

További információk:

http://www.szemelyisegfejlesztoakademia.hu/hu

+36 30 650 8219
 

A Személyiségfejlesztő Akadémia megteremti a feltételeit annak, hogy hallgatói jól szervezett,

átgondoltan felépített, színvonalas képzési folyamatban tanulhassanak, szakmailag hiteles elméleti tudást

és főleg saját élményre épülő, hatékony gyakorlati módszereket, kompetenciákat sajátíthassanak el,

amivel nem csak önmaguk, de mások fejlődését is segíteni, ösztönözni tudják.

Eközben egy empátiás légkörű, élményközpontú közösség tagjaként olyan személyiségfejlődésen

menjenek keresztül, melyek eredményeként hiteles személyiségfejlesztő szakemberré válhatnak.

Fontos, hogy a hallgatók a szakmai tudásuk mellé államilag elismert képzettséget,
végzettséget is szerezhessenek.

S mivel a 2013. évi felnőttképzési törvénnyel minden előző akkreditáció hatályát veszítette,

a Személyiségfejlesztő Akadémia alapítását megelőző két évben azon dolgozott, hogy hazánkban egy új,

személyiségbeli kompetenciákat fejlesztő szakmát alkossunk meg és engedélyeztessünk,

ami iskolánk fő képzési irányát adja. Mivel az engedélyeztetett képzés széleskörű szakmai ismeretekre,

magas szintű szakértői tudásra épül, a szakemberré válás befektetett időt, energiát követel, egy három

éves folyamat elvégzését teszi szükségessé.

 

A képzés felépítése:

A képzés összóraszáma 600 óra, mely 500 óra elméleti és gyakorlati képzésből és 100 óra önismeretből áll össze.

Időtartama: 3 év, 10-10 oktatási nap mind a hat félévben (havi egy hétvége).

A képzés ára: 180.000 Ft / félév.
 

A képzés bemeneti feltételei:

- Felsőfokú végzettség
- Legalább két év, szociális szolgáltatási és/vagy humán és/vagy oktatási/pedagógiai területen
eltöltött szakmai gyakorlat. Erről bővebben olvashat. 

 

A képzés moduljainak listája: 

    Résztvevői motiváció és kooperáció - 30 óra   
Módszertani kosár - 20 óra   
Az érzelmi intelligencia elméleti háttere - 60 óra   
Érzelmi intelligencia modellek, mérések és alkalmazásuk - 60 óra 
Érzelmi intelligencia fejlesztése egyéni foglalkozáson - 150 óra   
Érzelmi intelligencia fejlesztése csoportos foglalkozáson - 160 óra   
Az érzelmi intelligencia fejlesztő tevékenysége - 20 óra 
+ Önismeret - 100 óra

 

Az „Érzelmi intelligenciafejlesztő – Személyiségfejlesztő” képzés moduljainak bemutatása:
 

1.    Résztvevői motiváció és kooperáció - 30 óra
A hallgatók elsajátítják a személyiség legmélyebb motivációinak és valós szükségleteinek felismerését, a kliensben lévő rejtett motívumok feltárásának, a tudattalan ellenállások, elhárítások leküzdésének módjait. Megismerik a segítő-kliens kapcsolat sajátos jellemzőit, a kettős kapcsolat és a csoportkohézió erősítésének módjait, buktatóit, az együttműködés kialakításának gátló tényezőit, és kezelésük lehetőségeit. Elsajátítják az együttműködésen alapuló tanulásszervezést, továbbá a fejlesztési tervek készítésének célját, elveit, lépéseit, valamint a bemenet, a kimenet, és a fejlesztési folyamat követésének szakszerű módjait.

2.    Módszertani kosár - 20 óra
A hallgatók megismerik a módszerválasztást befolyásoló tényezőket, és a választott módszerek folyamatba ágyazásának szükségességét és módját. Megtanulják az általuk választott módszerek kommunikációját a kliens felé, valamint a tudattalan ellenállások leküzdésének módjait, az önreflexió fontosságát. Elsajátítják az egyéni fejlődési utak meghatározását, módszerkombinációk alkalmazását egyéni és csoportos fejlesztési helyzetben. Begyakorolják az elérendő cél, a módszer, a mérés, az időtartam, a visszajelzés összehangolását az egyéni és a csoportos fejlesztési folyamatokban.

3.    Az érzelmi intelligencia elméleti háttere - 60 óra
A hallgatók megismerik az intelligenciatípusokat, az érzelmi intelligencia különböző elméleti irányzatait, az egyes kompetenciák, fejlesztendő területek sajátosságait. Elsajátítják az egészséges személyiség jellemzőit, az egyes életkorok fejlődési sajátosságait, a fejlődésbeli elakadások jeleit, okait, következményeit, korrekciós lehetőségeit. Megismerik a lelki egészséget veszélyeztető faktorokat, az egyes problémák mögöttes okait, megoldási lehetőségeit. Megtanulják az indulatáttételek fajtáit a kliens-segítő kapcsolatban, kezelésük lehetőségeit a fejlesztési folyamatban.

4.    Érzelmi intelligencia modellek, mérések és alkalmazásuk - 60 óra
A hallgatók megismerik a különböző elméreti irányzatok elképzelését az érzelmi intelligencia kulcsterületeiről, azok mérési rendszeréről, módjairól. Megtanulják a mérés eredményének függvényében kiválasztani a fejlesztendő területeket, s hozzá a legmegfelelőbb módszereket, fejlesztő eljárásokat, azok típusait. Elsajátítják a kliens felé történő visszacsatolás eredményes kommunikációját, a megfelelő interakciók kiválasztását, valamint az egyéni és csoportos fejlesztések főbb módszereit: első interjú, konzultáció, fejlesztő foglalkozás, tanácsadás, stb.

5.    Érzelmi intelligencia fejlesztése egyéni foglalkozáson - 150 óra
A hallgatók megismerik a bemeneti mérés, visszajelzés egyéni módjait, valamint az egyéni fejlesztési terv mentén a fejlesztés hatékony pszichológiai módszereit, módszerkombinációit, melyek a személyes hatékonyság, a társas kapcsolatok harmóniáját növelik, eredményesebbé teszik a kommunikációt, csökkentik a konfliktusokat, a káros stresszt. Megtanulják, hogyan fejleszthetik az érzelmi intelligencia képességeket: a Személyes kompetenciákat (saját belső állapotok, erőforrások ismerete), az Önszabályozást (előbbiek kezelésének képessége), az Önmotivációt (érzelmi törekvés a célok elérésére), az Empátiát (mások érzéseinek, szükségleteinek ismerete) és a Társas készségeket (együttműködés, kommunikáció, konfliktuskezelés). Megtapasztalják az önismeret és az érzelmi intelligencia szerepét a konfliktus és krízishelyzetek egyéni feltárásában, rálátnak a rosszul működő kapcsolatokból adódó pszichés tünetekre, életvezetési problémákra, azok megoldásának lehetőségeire egyéni keretek között.  

6.  Érzelmi intelligencia fejlesztése csoportos foglalkozáson - 160 óra
A hallgatók megismerik az érzelmi intelligencia képességek csoportos mérésének módját (bemenetkor, a folyamatban, és annak végén), a visszajelzés szerepét, csoportos módjait, az asszertív kommunikáció eszközeit a csoportban. Továbbá elsajátítják az élményalapú csoportmunka hatékony módszertanát, a család- és szervezetállítás filozófiáját, módszerét, a csoportvezetés elméletét és gyakorlatát, a támogató csoportdinamikát, a pozitív csoportlégkört elősegítő módszereket, az érzelmi intelligenciát csoportosan fejlesztő gyakorlatokat. Megtapasztalják az önismeret és az érzelmi intelligencia szerepét a konfliktus és krízishelyzetek csoportos feltárásában, rálátnak a rosszul működő kapcsolatokból adódó pszichés tünetekre, életvezetési problémákra, azok megoldásának lehetőségeire csoportos keretek között.

7.   Az érzelmi intelligenciafejlesztő tevékenysége - 20 óra
A hallgatók megismerik a teljes körű tájékoztatás követelményeit, a szakmai kompetenciahatárokat, a továbbirányítás szükségességének kritériumait. Elsajátítják a minőségbiztosítás követelményeit, az elégedettségmérők használatát, a szükséges szakszerű dokumentáció vezetését, a titoktartás követelményeit. Megtanulják az „érzelmi intelligencia fejlesztő–személyiségfejlesztő” munkatevékenység tartalmi és szervezeti kérdéseit, valamint a szakmai kiégés tüneteit, megelőzésének lehetőségeit illetve a segítségkérés módját.

+ Önismeret - 100 óra
Az elsajátított módszerek sajátélményű megtapasztalását, a saját tudattalan folyamatok tudatosítását biztosítja a modul a hallgatók számára, valamint a érzelmi intelligencia kompetenciáik fejlesztését.